Levering en ruilen

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan UPcases kenbaar heeft gemaakt. De standaardlevertijd bedraagt 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling. 

Indien de consument een product wenst te ruilen zijn de voorwaarden als bedoeld in artikel 5 en 6 van de algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing. Nadat UPcases het te ruilen product heeft ontvangen, zal het nieuwe product aan de consument worden toegezonden. De extra verzendkosten in verband met de ruiling komen voor rekening van de consument.